Aerogel – viquipèdia, l’enciclopèdia lliure gas outage

###########

Els aerogels són materials sòlids, rígids i secs que no s’assemblen a un gel en les seves electricity gif propietats físiques: El nom ve del fet que estan fets a partir de gels. Pressionar suaument un aerogel provoca una marca lleugera, fermament deixarà una depressió permanent. En pressionar molt causarà un col·lapse catastròfic de l’estructura dispersa, causant electricity generation que es trenqui com el vidre – una propietat en que variacions modernes no pateixen d’això-. Malgrat el fet que és propens al trencament, és molt fort estructuralment. Les seves capacitats de càrrega són impressionant a causa de la microestructura dendrítica, en el qual les partícules esfèriques es fonen juntes en grups. Aquests grups formen gas hydrates wiki una estructura tridimensional altament porosa de cadenes, que a penes arriben a ser 100 nm. Aquesta mida està controlat durant la fabricació.

Els aerogels són bons aïllants tèrmics, ja que gairebé grade 6 science electricity test anul·len dos dels tres mètodes de transferència de calor (convecció, conducció i radiació). Són bons aïllants conductors o gascon perquè estan compostos gairebé íntegrament a partir d’un gas,i els gasos són mal conductors de la calor. L’aerogel de silici és especialment bo perquè també és un mal conductor de la calor. Són resistents al foc, per exemple, l’aïllament Cryogel Z i Pyrogel XT ofereix una excel·lent resistència a la propagació de flames i a l’emissió de fum. En els incendis d’hidrocarburs en realitat p gasket 300tdi, protegeixen les canonades i els equips per més temps, la qual cosa és fonamental per augmentar el temps de reacció necessari per atendre gas x and pregnancy a un esdeveniment catastròfic.

Els aerogels poden tenir una conductivitat tèrmica menor que el gas que contenen. Això és causat per l’efecte de Knudsen. Aquest efecte es basa en la reducció de la conductivitat tèrmica en els gasos quan la mida electricity questions and answers pdf de la cavitat que abasta el gas es converteix en comparable a la trajectòria lliure mitjana. Efectivament, la cavitat restringeix el moviment de les partícules de gas afectant la disminució power in costa rica de la conductivitat tèrmica, a més d’eliminar la convecció.

• L’aerogel de sílice transparent seria molt adequat com a aïllant tèrmic per a les finestres, el que limita significativament les pèrdues tèrmiques dels edificis. Un equip d’investigació ha demostrat que la producció d’aerogel en un ambient d’ingravidesa pot produir partícules d’una mida més electricity worksheets grade 9 uniforme i reduir l’efecte de difusió de Rayleigh en els aerogels de sílice, d’aquesta manera fent que l’aerogel sigui menys blau i més transparent.

• L’aïllament Cryogel Z i Pyrogel ™XT tenen excel·lents propietats gas vs electric oven for baking cakes de rebot, tot i ser sotmesos a forces de compressió de milers de PSI i poden resistir càrregues d’impacte altes, sense patir danys i sense comprometre el seu funcionament. Això no passa amb l’aïllament rígid, que maneja la càrrega amb poca o cap deformació, però que és propens a esquerdar-se.

• Cryogel Z i Pyrogel XT-E són més lleugers gas station car wash que qualsevol altre aïllament. Això permet manipular-los amb facilitat i seguretat en el lloc de treball sgas belfast. Poden ser instal·lats en longituds més grans que les de l’aïllament tradicional, el que millora les taxes d’instal·lació. El seu pes lleuger també redueix la càrrega total de la canonada i l’estructura de suport de l’equip.