Акустика на стаята за слушане на музика austin electricity outage

##########

Звукът е вълнов процес, при който механична енергия се пренася през еластична среда. При всяка среща с препятствие, то става нов източник на вторични вълни съгласно принципа на Хюигенс-Френел. При среща с твърда повърхност звуковите вълни се отразяват огледално. industrial electricity prices by state При попадане на мека (пластична) повърхност звуковата енергия се преобразува в топлина (затихва).

Типичната стая в жилище е с формата на правоъгълен паралелепипед и сравнително твърди стени. Ако в стаята възникне звук, той ще се отразява многократно от всички околни повърхности, като при всяко отражение ще губи енергия, докато затихне напълно. Този процес се нарича реверберация, а времето, за което звукът затихва до нула се нарича време на реверберация. Частният случай на еднократно отражение се нарича ехо.

Интересно свойство на правоъгълния паралелепипед е да връща отраженията по посока на източника им. Когато две вълни с еднаква честота се движат срещуположно, то възникват зони, в които вълните се сумират във фаза, и такива, в които сумата им е с обратна фаза. c gastronomie Това довежда до зони с максимуми и минимуми в силата на звука – т.нар. "стоящи" вълни. Очевидно е, че размера и разположението на тези зони са честотно зависими, защото са функция на дължината на вълната (честотата). gas pressure definition chemistry Ако вълните са с еднаква амплитуда – минимумите ще са нули, а максимумите – с двойна амплитуда.

При запис и последваща обработка на музика се прилага умишлено допълнителна реверберация на гласове, инструменти или общо на целият микс. Повече реверберация ни кара да мислим, че източника е далече от нас, по-малко или липса – че е по-близо. Има и други "хватки", с които опитните майстори могат да ни накарат да мислим, че чуваме звуците отгоре, отдолу, извън "базата" на колоните, а дори и отзад, където колони може и да няма! Но това е друга тема…

Общото за всички записи е, че те са "готови за консумация" и не предполагат значителна допълнителна реверберация. Всяка добавена реверберация влошава "сцената", "позиционирането" и прави звуците "мътни" и неразличими. eseva electricity bill payment Мозъкът ни се бори с така поднесената "салата", като се напряга да разчлени и осмисли информацията, от което резултата типично е главоболие и нежелание за слушане.

Има два подхода – чрез затихване на отраженията и/или чрез "дифузно отражение" – пренасочването им в неопределена посока, за да се намалят зоните на минимуми и максимуми (стоящите вълни). Логично е, че ако стените поглъщат 100% – реверберация и стоящи вълни няма да има. Акустиката на такова помещение би приличала на тази на открито пространство, около което няма никакви повърхнини. Постигането на пълно поглъщане е трудна задача, но не невъзможна – така са устроени "акустичните камери", в които стените са покрити с дебел слой от различни материали с форми, които не позволяват отражения.

Престоят в такова помещение не е от най-приятните изживявания по причина, че мозъкът ни се ориентира за околното пространство именно по отразените звуци, които анализира на фона на директните. Друг проблем е, че при липсата на отразен звук се налага източника да създаде много по-силно звуково налягане, отколкото в "нормални" условия, за да възприемем звука с еднаква "гръмкост".

Къде е "средният път"? Постигането на "приемлив компромис" се състои в комбинирането на поглъщащи и разпръскващи елементи в стаята така, че общата й реверберация да е "приемливо къса", да няма силно изразени зони на стоящи вълни и/или да няма повдигане или затихване в общата й честотна характеристика. А това е наука, която граничи с изкуство. power energy definition Истинско предизвикателство е да се постигне "добра" акустика на "приемлива" цена и с "подходяща" естетика… все индивидуални преценки на клиента.

По правило – меката мебел, килими и завеси подобряват акустиката, защото поглъщат звуците в средния и високия диапазон на честотите. Стаи с "типични размери" и стени от гипскартон, зад които няма вата имат възможно най-трудната за подобряване акустика, защото са склонни да резонират в диапазона 200-300Hz, което е звука на мученето. Получилите се резонатори в стените поглъщат или подсилват конкретни зони от звука със силно изявени резонанси и предизвикват пикове или липси, най често в мид-бас регистъра, от което следва или "мучене", или "кух" звук, а най-често и двете заедно! Постигането на "оптимална акустика" е забавна, макар и не съвсем лесна задача.

По въпроса с хавлиите – понеже у нас банята е най-топлото място, зимата жена ми суши прането там. electricity merit badge pamphlet pdf Когато е пълно с дрехи, акустиката се променя до неузнаваемост (в положителен смисъл). А веднъж беше извадила всички хавлии за да мие стените, тогава звучеше наистина като в баня (при това таванът е с панели, които поглъщат не малко отражения).

Другото, което искам да споделя е съвсем прясно. Вчера занесох цялата си система у един приятел, който има по-малка стая от моята, но прилично третирана (без да е прекалено). Два солидни бас трапа в ъглите зад ОТ, 4 абзорбер панела на страничните стени, два панела дифузори с дървени пирамидки на стената зад ОТ и няколко малки пана с дунапренови пирамидки зад слушателя. Таванът не е третиран. Малък, но рошав килим. gas dryer vs electric dryer cost savings Диван и два фотьойла. Голяма стъклена маса пред дивана за слушане. Използва стаята и за домашно кино, което значи, че в нея има поне 7 спящи ОТ, и един пржоекторен екран, два компа, двойни завеси и т.н. Та, въпреки лошото разположение и импровизираното прослушване, вчера за първи път чух моята система без никакви дефекти на звука. gas after eating meat Усилвах повече отколкото вкъщи, нямаше никакво мучене, никакво думкане, никакво досаждане от прекомерна сила на звука.