Aliatge – viquipèdia, l’enciclopèdia lliure 3 gases that cause acid rain

#########

Un aliatge és una mescla homogènia de dos o més elements, dels quals com a mínim un ha de ser un metall. La substància resultant presenta unes propietats força diferents de les dels elements constitutius per separat gas and bloating, i de vegades n’hi ha prou d’afegir una molt petita quantitat d’un element per tal que apareguin. La tècnica de l’aliatge s’utilitza per a millorar algunes propietats dels metalls purs, com ara la resistència mecànica, la duresa o la resistència a la corrosió. Així, l’ acer és molt més electricity dance moms episode dur que el ferro, que n’és l’origen i al qual s’ha afegit carboni. D’altra banda, algunes propietats físiques com la densitat, la reactivitat, el mòdul elàstic o la conductivitat tèrmica i elèctrica de l’aliatge no difereixen gaire de la dels elements primaris. Alguns aliatges comuns són el llautó, fet amb coure i zinc, o el bronze, fet amb electricity electricity music notes coure i estany.

Els aliatges es formen generalment per la fusió dels seus components i posterior mescla conjunta en solidificar-se. Però tret dels metalls, molts aliatges no tenen un punt de fusió year 6 electricity determinat sinó que presenten un rang de mescla entre les fases sòlida i líquida. La temperatura en la qual comença la mescla s’anomena solidus i la temperatura en la qual finalitza rep el nom de liquidus. Tanmateix hi ha molts aliatges per als quals hi ha una certa proporció dels seus elements constitutius que presenta un punt de fusió concret (rarament dos gas leak east los angeles), aquest tipus d’aliatges reben el nom d’eutèctics.

De manera anàloga a les solucions líquides, també hi ha solucions sòlides metàl·liques que són formades per una matriu d’ àtoms (solvent) que inclou, en posició de substitució o intersticial, altres gas bubble in chest and back àtoms d’un segon element (solut). La quantitat màxima de solut que pot ser present al solvent en condicions d’equilibri és el que s’anomena solubilitat.

• Aliatge dur: Dit de l’aliatge de duresa molt elevada utilitzat. Són aliatges especialment indicats per al tall de metalls, per a matrius i per a peces que requereixen gran resistència a l’ abrasió mecànica. En són exemples: els acers ràpids e payment electricity bill mp, els aliatges nomenats Stellite a base de cobalt, crom i tungstè, i els carburs aglomerats (com els electricity calculator metalls Kenna i vídia), constituïts essencialment per carbur de tungstè (amb addicions de carbur de titani, de tàntal i de niobi) aglomerat amb cobalt. [1]

• Aliatge refractari: A diferència de l’anterior, l’aliatge refractari pot ser utilitzat a temperatures elevades (de l’ordre dels 900 °C o més). Si bé no tots aquests aliatges es poden emprar sempre a 900 °C, es consideren aliatges refractaris alguns acers inoxidables austenítics (com per exemple l’acer amb el 25% de crom i el 20% de níquel) i alguns aliatges a base de níquel o cobalt 1 unit electricity cost in kerala, amb quantitats importants de crom. Per a resistir temperatures superiors als 1.000 °C s’empren aliatges que contenen com a components principals els anomenats metalls refractaris, que es fonen per damunt de 1.800 °C (el crom, el molibdè, el tungstè, el niobi i el tàntal 1 electricity unit in kwh. Una de les aplicacions més antigues d’aquests aliatges és la fabricació de filaments per a bombetes. [3]

• Antifricció: Dit dels aliatges destinats a aplicacions on cal gsa 2016 pay scale resistència al fregament (com per exemple els coixinets que aguanten arbres en rotació). Per la seva aplicació solen ser durs, per a reduir el fregament, plàstics, per tal de minimitzar la possibilitat d’enferritjament del sistema mecànic, i han de tenir bona conductibilitat tèrmica (per a evitar escalfaments excessius). [4]