Benskörhet – wikipedia gas 85

##########

Osteoporos eller benskörhet (ibland skeletturkalkning) är en sjukdom som innebär minskad benstyrka, vilket ökar risken för benbrott. Osteoporos är den vanligaste orsaken till benbrott gas efficient cars hos äldre. [1 ] Ben som vanligen bryts är bland annat ryggkotor, benen i underarmen, och höften. [6 ] Innan ett benbrott uppstår upplevs oftast inga symptom. [1 ] Ben kan försvagas på ett sådant sätt att de bryts vid låg belastning eller till och med spontant. [1 ] Kronism smärta och minskad förmåga att till normal aktivitet kan vara resultat av benbrott. [1 ]

Normalt electricity lyrics sett är benmassan som högst vid 25 års ålder för att sedan minska. [7 ] Osteoporos kan bero på en lägre en normal maximal benmassa och högre än normal förlust av benmassa. [1 ] Förlust av benmassa ökar hos kvinnor efter klimakteriet till följd gas in babies home remedies av lägre östrogen-nivåer. [1 ] Osteoporos kan även orsakas av andra sjukdomar eller behandlingar såsom alkoholism, anorexi, hypertyreoidism, bortopererade äggstockar, eller njursjukdom. [1 ] Vissa läkemedel kan mafia 2 gas meter öka graden av benförlust, såsom: vissa antiepileptika, cellgiftsbehandingar, protonpumpshämmare, SSRI-läkemedel och steroider. Otillräcklig fysisk aktivitet och rökning utgör också riskfaktorer. [1 ] Osteoporos definieras som en bentäthet som är 2,5 eller fler standarddeviationer lägre än den hos en ung vuxen. Tätheten mäts typiskt sett med särskilda gasbuddy va röntgentekniker i höftbenet. [2 ]

Osteoporosprevention innefattar en näringsriktig kost under barndomen och undvikande av läkemedel som bidrar till benskörhet. [1 ] Insatser för att förhindra brutna ben i dem med osteoporos är god kosthållning, regelbunden motion och förbyggande av fall. [1 ] Livsstilsförändringar som att gas up shawty sluta röka och att inte dricka alkohol kan också vara av hjälp. [1 ] Medicinering med bisfosfonater bland de som tidigare brutit ben som följd av sin osteoporos. [3 ] [4 ] Hos de med osteoporos, men utan tidigare benbrott är dessa läkemedel inte lika effektiva. [3 ] [4 ] [8 ] Ett antal andra läkemedel kan också vara till nytta. [1 ] [9 ]

Osteoporos ökar med stigande ålder. [1 ] Cirka 15 procent av ljushyade i västvärlden i 50-årsåldern gas yojana och 70 procent av de över 80 år är drabbade. [5 ] Det är vanligare hos kvinnor. [1 ] I den utvecklade världen, beroende gas after eating salad på metoden är mellan 2 och 8 procent av männen och mellan 9 och 38 procent av kvinnorna är drabbade. [10 ] Prevalensen av sjukdomen i utvecklingsländer är inte känd. [11 ] Kring 22 miljoner kvinnor och 5,5 miljoner män i Europeiska Unionen hade osteoporos år 2010. [12 ] I USA hade år 2010 cirka åtta miljoner kvinnor och en till types of electricity generation methods två miljoner män osteoporos. [10 ] [13 ] De med europeiska eller asiatisk härkomst löper större risk att drabbas av osteoporos. [1 ] Ordet osteoporos är från den grekiska sammansättningen för porösa ben. [14 ]

Läkemedel såsom bisfosfonater, östrogen (ej långverkande tabletter utan istället dagvis intag), kalcium, aktivt eller inaktivt Vitamin D eller östrogenreceptormodulerare (SERM) kan användas. [ källa behövs] Ökad fysisk wd gaster theory aktivitet och belastning av skelettet, t.ex. genom dagliga utepromenader, har visat sig vara effektivt electricity out för att stoppa förloppet av ökad benskörhet. [ källa behövs] Tillräckligt intag av D-vitamin genom utevistelse och genom kosten, till exempel feta fiskar, är också viktigt i behandlingen. [ källa behövs] Bemötande och delaktighet [ redigera | redigera wikitext ]

SBU har systematiskt granskat och sammanställt forskningen (1990–2016) om hur patienter med osteoporos (benskörhet) upplever delaktighet och bemötande i kontakten med hälso- och sjukvården. [18 ] Den systematiska översikten visar att patienter med benskörhet upplever i sitt möte med vården att gas smoker ribs de får otillräcklig, felaktig och motstridig information, och att detta försvårar deras beslut om hur de ska hantera sin behandling och hälsa. [18 ] Idag upplever många patienter med benskörhet att de på bristfälliga grunder lämnas att själva ta ansvar för sin hälsa. [18 ] Se även [ redigera | redigera electricity drinking game wikitext ]