Crohns sjukdom – wikipedia gas block dimple jig

########

Symptomen innefattar ofta buksmärta, diarré (kan även vara blodig vid svår inflammation), feber och viktnedgång 5 gases found in the environment. [2 ] [1 ] Även områden utanför mag- och tarmkanalen kan drabbas av komplikationer som anemi, hudutslag såsom erythema nodosum eller mer sällan pyoderma gangrenosum, artrit och ögoninflammation ( uveit). [1 ] [3 ] Ileus förekommer relativt vanligen, och de med Crohns har en förhöjd risk för tjocktarmscancer. [1 ]

Crohns sjukdom är orsakat av en kombination av olika electricity projects ks2 miljö-, immun- och bakteriella faktorer hos genetiskt känsliga individer. [6 ] [7 ] [8 ] Sjukdomen orsakar ett kroniskt tillstånd i vilket kroppens immunsystem ger sig på mag- och tarmkanalen, möjligen riktat mot microbiella antigen. [7 ] [9 ] Trots att Crohns sjukdom är en immunsjukdom verkar den inte vara en autoimmun sjukdom (i och med gas mask drawing att immunsystemet inte riktas mot kroppen självt). [10 ] Den underliggande immunorsaken är oklar; dock är det möjligen ett tillstånd av immunosuppresion. [9 ] [11 ] [12 ] Ungefär hälften av risken anses relaterad till genetik, och fler än 70 gener har visat sig vara inblandade. [1 ] [13 ] Rökare har dubbelt så hög sannolikhet att drabbas av Crohns som icke-rökare electricity facts. [14 ] Sjukdomen börjar ofta efter en gastroenterit (i talspråk magsjuka). Diagnosen baseras på ett antal fynd, bland annat: biopsi gasbuddy app och bedömning av bålväggens utseende, medicinsk bildtagning och skildring av sjukdomsförloppet. Andra tillstånd som ger liknande symptom kan vara: irritable bowel syndrome (IBS) och Behçets sjukdom. [1 ] Behandling och prognos [ redigera | redigera wikitext ]

Behandlingen syftar att lindra individens symptom, undvika ytterligare skov. I nyligen diagnosticerade fall kan kortikosteroider användas under en kort period för att snabbt förbättra sjukdomen med en annan medicin som antingen metotrexat eller en tiopurin (såsom azatioprin) används för att undvika ytterligare skov. En viktig del av behandlingen är att electricity generation by state sluta röka. En av fem individer med sjukdomen tas in på sjukhus varje år, och hälften av de drabbade kan behöva kirurgi under något tillfälle sett till en tioårsperiod med sjukdom. Medan kirurgi bör användas så lite som möjligt är det viktigt vid vissa gas chamber jokes abscesser, vissa former av ileus och cancer. Undersökning med koloskopi för att leta efter cancer rekommenderas med några electricity quiz 4th grade års mellanrum från det att individen haft sjukdom i åtta år. [1 ] Epidemiologi och historia [ redigera | redigera wikitext ]

Crohns sjukdom drabbar ungefär 3,2 per 1 000 människor i Europa och Nordamerika. [15 ] Sjukdomen är ovanligare i Asien och Afrika. [16 ] [17 ] Historiskt sett har sjukdomen varit vanligare i den utvecklade delen av världen. [18 ] Tillståndet har dock sett en ökning i U-länder sedan 1970-talet. [18 ] [17 ] Inflammatorisk tarmsjukdom orsakade 35 000 dödsfall år 2010 z gastroenterol journal [19 ] och de med Crohns sjukdom har en något lägre förväntad livslängd. [1 ] Sjukdomen tenderar att uppträda i tonåren gas x strips instructions och mellan 20 och 29, men sjukdomen kan uppträda vid vilken ålder som helst. [1 ] [2 ] Kvinnor och män drabbas i lika utsträckning. [2 ] Sjukdomen är uppkallad efter gastroenterologen Burril Bernard Crohn, som år 1932 tillsammans med två andra kollegor vid Mount Sinai Hospital, New York, beskrev en serie med patienter med inflammation i slutet av ileum (sista delen electricity and water av tunntarmen), vilket är den del av tarmen som oftast drabbas av sjukdomen. [20 ] Diagnos [ redigera | redigera wikitext ]

Vid diagnostik används oftast koloskopi vilket möjliggör vävnadsprovtagning och observation av inflammerade områdena i tjocktarmen samt sista delen av tunntarmen. [1 ] Både vid koloskopi och gastroskopi är större delen av tunntarmen är oåtkomlig. Kapselendoskopi och mer indirekta metoder som datortomografi och magnetisk gas vs diesel prices resonanstomografi kan användas. [1 ] Se även [ redigera | redigera wikitext ]

• ^ Lankarani, Kamran B; Sivandzadeh, Gholam Reza; Hassanpour, Shima (14 december 2013). ” Oral manifestation in inflammatory bowel disease: A review”. World Journal of Gastroenterology : WJG 19 (46): sid. 8571–8579. doi: 10.3748/wjg.v19.i46.8571 electricity lessons grade 6. ISSN 1007-9327. PMID 24379574. PMC: 3870502 . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3870502/ . Läst 17 mars 2019.

• ^ Barrett JC, Hansoul S, Nicolae DL, Cho JH, Duerr RH, Rioux JD, Brant SR, Silverberg MS, Taylor KD, Barmada MM, Bitton A, Dassopoulos T, Datta LW, Green T, Griffiths AM, Kistner EO, Murtha MT, Regueiro MD, Rotter JI, Schumm LP, Steinhart electricity manipulation AH, Targan SR, Xavier RJ, Libioulle C, Sandor C, Lathrop M, Belaiche J, Dewit O, Gut I, Heath S, Laukens D, Mni M, Rutgeerts P, Van Gossum A, Zelenika D, Franchimont D, Hugot JP, de Vos M, Vermeire S, Louis E, Cardon LR, Anderson CA, Drummond H, Nimmo z gas el salvador numero de telefono E, Ahmad T, Prescott NJ, Onnie CM, Fisher SA, Marchini J, Ghori J, Bumpstead S, Gwilliam R, Tremelling M, Deloukas P, Mansfield J, Jewell D, Satsangi J, Mathew CG, Parkes M, Georges M, Daly MJ (2008). ” Genome-wide association defines more than 30 distinct susceptibility loci for Crohn’s disease”. Nature Genetics 40 (8): sid. 955–62. doi: 10.1038/ng.175. PMID 18587394.