Energie-ontwikkeling – wikipedia electricity physics ppt

#########

Energie-ontwikkeling [3] [4] [5] is die pogings wat daarop fokus om voldoende primêre energie bronne [6] en sekondêre energievorme beskikbaar te stel om aan die behoeftes van die samelewing te voldoen. [7] [8] [9] [10] [11] Dit sluit die pogings in wat voorsien in die produksie van konvensionele, alternatiewe en hernubare bronne van energie, asook die herwinning en hergebruik van energie wat andersins verlore sou gaan. Energiebewaring en effektiwiteitsmaatreëls verminder die impak van energie ontwikkeling en hou voordele in vir die samelewing met verandering in ekonomiese koste asook verandering in omgewingsake. [note 1]

Kontemporêre industriële samelewings gebruik primêre en sekondêre energiebronne vir vervoer en die produksie van vele vervaardigde produkte. Groot industriele populasies beskik oor verskeie ontwikkelings – en afleweringsdienste vir energie verspreiding en eindgebruiker benutting. [note 2] Hierdie energie word gebruik deur mense wat dit kan bekostig om in verskeie klimaatstoestande te leef deur die benutting van verwarming, ventilasie en/of lugverkoeling. Die mate waartoe eksterne energiebronne gebruik word, verskil tussen gemeenskappe na gelang van die vlakke van verkeersopeenhoping, bronne van besoedeling, [12] en beskikbaarheid van huishoudelike energie bronne.

Die konvensionele energie industrie bestaan uit die petroleum industrie [note 3] die gas industrie, [note 4] elektrisiteitsindustrie [note 5] die steenkool industrie en die kernkrag industrie. z gas ensenada telefono Nuwe energie industrieë sluit in die hernubare energie industrie. Dit behels die alternatiewe en volhoubare vervaardiging, verspreiding en en verkoop van alternatiewe brandstowwe. Tesame met die ontwikkeling van nuwe hidrokoolstof bronne [13] asook diep water / horisontale boorwerk, is daar toegewyde pogings om bronne van alternatiewe en hernubare energie te ontwikkel om sodoende ‘n vermindering in klimaatsverandering te bewerkstellig.

Fossielbrandstof bronne (veral onhernubare fossiel) verbrand steenkool of hidrokoolstof brandstowwe wat die oorblyfsels is van ontbinde plante en diere. 76 gas credit card login Daar is hoofsaaklik drie tipes fossielbrandstowwe: steenkool, petroleum en aardgas. ‘n Ander fossielbrandstof, vloeibare petroleumgas, is hoofsaaklik afkomstig van die produksie van aardgas. Die hitte afkomstig uit die verbranding van fossoielbrandstowwe word direk gebruik vir verwarming van ruimtes of in prosesse – dit kan ook omgesit word in meganiese energie vir voertuie, industriële prosesse of elektriese kragopwekking.

Fossiel energie kom van herwonne fossiele (soos bruinkool, antrasiet, turfkool, aardgas en ruolie) en die oorsprong is in die oorblyfsels van dooie plante en diere. Hierdie fossielbrandstowwe is gebaseer op die koolstofkringloop en bevat dus gestoorde energie wat vandag herwin kan word. physics electricity and magnetism study guide In 2005 het fossielbrandstowwe aan 81% van die wêreld se energiebehoeftes voorsien. [14] Biomassa is ook afkomstig van hout en ander organiese afvalstowwe en moderne oorblyfsels. Die tegniese ontwikkeling van fossielbrandstowwe gedurende die 18de en 19de eeu het die weg berei vir die Industriële Revolusie.

Die meerderheid van die wêreld se huidige primêre energiebronne bestaan uit fossielbrandstowwe. electricity schoolhouse rock Daar is bestaande tegnologie en infrastruktuur vir die gebruik van fossielbrandstowwe. Petroleum se energiedigtheid in terme van volume (kubieke ruimte) en massa (gewig) is veel hoër as die van alternatiewe energiebronne ( of energiebergingstoestelle soos bv. ‘n battery) Fossielbrandstowwe is tans ekonomies en geskik vir gedesentraliseerde energiegebruik.

Kernkrag of kernenergie is die gebruik van eksoteriese kern prosesse [15] vir die opwekking van bruikbare hitte en elektrisiteit. Hierdie term sluit kernsplyting, kernverval en kernversmelting in. gas bubble retinal detachment Kernkragstasies (splyting) het omtrent 5.7% van die wêreld se energie en 13% van die wêreld se elektrisiteit voorsien in 2012. [16] In 2013 het die Internasionale Atoom Energie Agentskap ( IAEA) berig dat daar 437 operasionele kernkragreaktors [17] in 31 lande is, [18] alhoewel nie elke reaktor elektrisiteit opwek nie. [19] Daarby is daar nagenoeg 140 vlootvaartuie in gebruik met atoomaandrywing wat deur sowat 180 reaktors van krag voorsien word. [20] [21] [22]

Daar is ‘n voortslepende debat rondom kernkrag. [23] [24] [25] Voorstanders soos die World Nuclear Association, die IAEA en Environmentalists for Nuclear Energy voer aan dat kernkrag ‘n veilige, volhoubare energiebron is wat steenkool besoedeling/vrystellings beperk. [26] Teenstanders soos Greenpeace International en NIRS voer aan dat kernkrag baie gevare inhou vir mense en die omgewing. [27] [28] [29]

Kernkrag, saam met talle ander volhoubare energiebronne, is ‘n lae-koolstof metode van elektrisiteitsopwekking. ‘n Analise van die literatuur oor die uitstralingsintensiteit in die totale lewenssiklus toon aan dat dit soortgelyk is aan ander hernubare bronne in die vergelyking van kweekhuisgas (KHG) vrystelling per eenheid energie gegenereer. [30] [31]

Volgens die IAEA is daar vanaf 2012 wêreldwyd 68 siviele kernkragreaktors onder konstruksie in 15 lande. [17] Ongeveer 28 hiervan is in die Republiek van Sjina. ‘n Nuwe reaktor is op 17 Februarie 2013 gekoppel aan die elektrisiteitsnetwerk in die Hongyanhe kernkragstasie in Sjina. [32] In die VSA is daar twee nuwe Generasie – III reaktors onder konstruksie in Vogtle. Amptenare van die Amerikaanse kernindustrie verwag dat vyf nuwe reaktors in gebruik geneem sal word teen 2020 – almal by bestaande aanlegte. [33]

Die 2011 ongeluk by Japan se Fukushima Daiichi kernkragstasie, wat plaasgevind het in ‘n reaktor met ‘n ontwerp uit die 1960’s, het daartoe aanleiding gegee dat baie lande hul kernveiligheid en kernenergie beleid in heroorweging geneem het. [34] Duitsland het besluit om al sy reaktors te sluit teen 2022 en Italië het kernkrag verban. [34] Na afloop van Fukushima het die International Energy Agency in 2011 sy beraamde kapasiteit gehalveer van addisionele kernopwekking wat gebou sou moes wees teen 2035. [35] [36] Hernubare bronne [ wysig | wysig bron ]

Hernubare energie word algemeen beskryf as energie wat afkomstig is van hulpbronne wat op natuurlike wyse aangevul word – soos sonlig, wind, reën; getye, golwe en geotermiese hitte. [37] Hernubare energie vervang konvensionele brandstowwe in vier areas: elektrisiteitsopwekking, warm water/ ruimte verwarming, motor brandstowwe en landelike (‘ off-grid’ /alternatiewe) energiedienste.

Ongeveer 16% van die wêreld se energieverbruik is afkomstig van hernubare bronne, met 10% [38] van alle energie afkomstig van tradisionele biomassa wat hoofsaaklik gebruik word vir verwarming en 3.4% van hidro-elektrisiteit. electricity shock in the body Nuwe hernubare bronne (klein-hidro aanleg, moderne biomassa, wind, son, geotermie en biobrandstof) dra ‘n verdere 3% by en groei vinnig. [39] Op nasionale vlak beskik 30 nasies in die wêreld reeds oor hernubare energie wat meer as 20% bydra tot energie verskaffing. Windkrag groei byvoorbeeld teen ‘n jaarlikse tempo van 30% met ‘n wêreldwye geïnstalleerde kapasiteit van 282,482 megawatt (MW) teen die einde van 2012.

Hernubare eneregiebronne is beskikbaar oor ‘n wye geografiese gebied, teenoor ander energiebronne wat gekonsentreerd is in ‘n beperkte aantal lande. Vinnige ontplooiing van hernubare energie en energie-effektiwiteit bring beduidende voordele mee in terme van energie-sekuriteit, tempering in klimaatsverandering en ekonomie. [40] Internasionale publieke meningsopnames toon sterk steun vir die bevordering van hernubare energiebronne soos wind – en sonkrag. [41]

Energie-effektiwiteit is die einddoel van al die pogings om minder energie te gebruik in die lewering van produkte en dienste. ‘n Voorbeeld hiervan is die isolasie van ‘n woonhuis wat tot gevolg het dat minder energie verbruik word om die huis te verkoel en te verwarm ten einde ‘n gemaklike temperatuur te handhaaf. Die gebruik van fluoresseerlig of natuurlike lig deur dakligte verminder die hoeveelheid energie wat nodig is om dieselfde beligting te verskaf as wat met tradisionele gloeilampe verkry sou word. k electric bill payment online Kompakte fluoresseerlig gebruik twee-derdes minder energie en kan 6 – 10 keer langer hou as gloeilampe. Verbetering in energie-effektiwiteit is meestal die gevolg van ‘n meer effektiewe tegnologie of produksieproses. [44]

Die vermindering in die gebruik van energie bring ‘n verlaging in energiekoste mee. gas out Die verbruiker kan bespaar indien die energiebesparings vergoed vir enige addisionele koste ten opsigte van die implementering van energie-effektiewe tegnologie. Vermindering van energie gebruik word ook beskou as ‘n oplossing vir die vermindering van uitlaatgasse. Volgens die International Energy Agency kan verbeterde energie-effektiwiteit in geboue, industriële prosesse en vervoer daartoe bydra om die wêreld se energie behoeftes met ‘n derde te verlaag teen 2050 – asook bydra tot die beheer van aardgas uitlatings. [45] Geskiedenis van energie ontwikkeling [ wysig | wysig bron ]

Ekstrapolasie van bestaande kennis na die toekoms bied ‘n keuse van energie termynmarkte. [49] Voorspellings is vergelykbaar met die Malthusiaanse katastrofe hipotese. Vele hiervan is komplekse modelle gebaseer op scenarios wat ontwikkel is deur Limits to Growth. ‘n Model-benadering bied maniere om diverse strategieë te analiseer en hopelik ‘n weg te vind na vinnige en volhoubare ontwikkeling van die mensdom. Korttermyn energie-krisisse is van belang in energie-ontwikkeling. Extrapolasies skiet te kort aan geloofwaardigheid, veral wanneer dit voortdurende styging in olieverbruik voorspel.

Energie produksie vereis ‘n energie belegging. Wanneer daar bv. geboor word vir olie of ‘n windplaas word gebou, word daar energie benodig. Dit word moeiliker om die fossielbrandstowwe wat nog oor is te ontgin en te omskep. Dit verg ‘n hoër energie belegging – en wanneer die belegging groter word as die energie wat verkry word uit die hulpbron, is dit nie meer ‘n effektiewe energie bron nie. [50] [note 13] Nuwe tegnologie kan hierdie probleem verlig wanneer dit die energie belegging verminder wat benodig word om die hulpbron te ontgin en te omskep.