Entra – wikipedia gas oil ratio formula

#######

Her er noen andre bygg Entra eier: Munchkvartalet med Borgarting lagmannsrett, Tollboden i Bergen, Bodø Toldkammer, Skattens Hus i Trondheim, Nonnesetergaten 4 i Bergen electricity for beginners pdf, Kongsgård allé 20 i Kristiansand, Statens Hus i Moss, Fredrik Selmers Vei 4 i Oslo, Tøyensenteret i Oslo, NVE bygget i Oslo, Professor Hanssens vei 10 (Oljedirektoratet) i Stavanger, Fylkeshuset i Tromsø, Brattørkaia i Trondheim, Kongens gate 87 i Trondheim, Dronningensgate 2 (Domstoladministrasjonen) i Trondheim.

Regjeringen åpnet i sin eierskapsmelding i april 2011 for å redusere den statlige eierandelen i Entra eiendom, noe daværende Entra-sjef Kyrre electricity quiz grade 9 Olaf Johansen uttrykte seg positiv til. [5] Stortinget ga 9. juni 2011 regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i Entra eiendom ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet. [6] Ved børsnoteringen vil selskapets navn bli endret til Entra ASA. [7]

Administrerende direktør for Entra eiendom var Erik Løfsnes frem til hans avgang i juni 2007 etter avtale med styret. Styret i Entra eiendom ansatte i april 2008 tidligere administrerende direktør i Mesta, Kyrre Olaf Johansen k gas station, som ny administrerende direktør. I april 2012 fratrådte Johansen som Entra-sjef, og viseadministrerende direktør Rune Olsø ble konstituert som administrerende direktør. [9]

I september 2012 ble det kunngjort at styret ansatte Olsø som ny administrerende direktør i Entra eiendom mot stemmene til et mindretall på tre av styrets sju medlemmer wb state electricity board recruitment 2015. [10] Mindretallet bestod av styreleder Siri Hatlen, nestleder Martin Mæland og styremedlem Ida Helliesen, som mente andre kandidater var bedre kvalifisert enn Olsø og stilte i ettertid av avgjørelsen sine plasser i styret til disposisjon. [10] [11] Offentlig kom det sterke reaksjoner på lønnen på 5,3 millioner kroner (Olsø fikk imidlertid tilbud om en noe lavere k electric jobs lønn, på 3,96 millioner). [12] [13] [14]

Rune Olsø var «nær venn» med både statsråd i Nærings- og handelsdepartementet Trond Giske (Ap) og styremedlem Ketil Fjerdingen. [15] Fjerdingen ble utnevnt til styremedlem av Giske i juli 2011, [15] men erklærte seg ikke inhabil i saker som gjaldt Rune Olsø og det ble derfor i ettertid stilt spørsmål ved om ansettelsesavgjørelsen måtte omgjøres 9gag instagram videos. [16] I april 2012 ba Giske, ifølge Nærings- og handelsdepartementet, lovavdelingen i Justisdepartementet om å vurdere hans habilitet i håndteringen av eierskapet i Entra eiendom i forbindelse med at Rune Olsø ble konstituert som administrerende direktør. [10] Lovavdelingen fant at Giske ikke var inhabil i håndteringen av Entra generelt, men ville være inhabil i saker hvis avgjørelsen innebærer «særlig fordel, tap eller ulempe» for Olsø. [10] Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) ble oppnevnt som settestatsråd for Giske i slike saker 12. oktober. [10] Solhjell bestemte 15. oktober seg for å kaste tre av styremedlemmene, Ida Helliesen, Ketil Fjerdingen og Ottar B. Guttelvik, mens styreleder Siri Hatlen og nestleder Martin Mæland ble sittende. [17] Olsø valgte electricity in water til slutt å trekke seg som administrerende direktør 17. oktober 2012 og begrunnet avgangen med «et ønske om å bidra til å skape ro for selskapet, dets ansatte electricity meme og dets kunder». [18] Finansdirektør Anne Harris ble deretter konstituert som administrerende direktør fram til Klaus-Anders Nysteen ble ansatt som administrerende direktør i desember 2012. [14] Historikk [ rediger | rediger kilde ] Entras mulige uheldige salg av eiendom [ rediger | rediger kilde ]

Det kom i februar 2006 frem påstander om at Entra eiendom skal ha solgt to eiendommer i Oslo til underpris, uten å annonsere at bygningen var til salgs og dermed uten budrunder og verditakst i tillegg electricity and magnetism pdf til at kjøperne skulle hatt bånd til Entra-systemet. [19] Den ene eiendommen var en eiendom i Fritzners gate, som selskapet senere kjøpte tilbake, og den andre var en eiendom i Cort Adelers gate. [20] I tillegg ble det fremsatt påståander om mulige uheldige forbindelser mellom innkjøp til eiendommer Entra eiendom utviklet og nestlederen i selskapets styre. [21] Entra eiendom nektet for påstandene. [21] Etter at påstandene ble framsatt bestemte Riksrevisjonen seg for å se nærmere bad gas 6 weeks pregnant på selskapet [21] samtidig som styret selv ønsket å få en uavhengig gjennomgang av påstandene, en gjennomgang som ble utført av Det Norske Veritas. [22] [23] Det Norske Veritas kom i mars 2006 fram til at det ikke var grunnlag electricity off for den kritikken som var fremmet. [24] I Riksrevisjonens rapport som ble framlagt i november 2006 fikk selskapet derimot refs for å ikke styre i samsvar med det Stortinget forutsatte skulle være formålet med selskapet og for at resultatene av virksomheten var overvurdert i selskapets resultatrapportering. I tillegg ble det påvist svakheter i selskapets interne styring, [25] og selskapet fikk kritikk for å ha utbetalt uforholdsmessig høye bonuser til lederne. [26]

Etter en bred Stortingshøring om denne rapporten i januar 2007 ble det kjent at Riksrevisjonen ba Økokrim undersøke salget av de to eiendommene. [20] [27] I mars 2007 viste det seg at flere dokumenter om eiendomstransaksjoner var blitt holdt skjult for Riksrevisjonen. Nye undersøkelser ble iverksatt av Riksrevisjonen, og daværende administrerende direktør Knut Løfsnes gikk samtidig ut i studiepermisjon. [28] Like gas ark etter ble det kjent at Løfsnes satt i styret i Vålerenga Ishockey samtidig som Entra eiendom i 2004 inngikk en sponsoravtale med klubben. [29] I juni 2007 gikk Løfsnes av som administrerende direktør etter anmodning fra styret, selv om han hevdet å ha sitt på det tørre og sa at han gikk av for å skape ro rundt selskapet electricity tattoo designs. [19] Riksrevisjonen ferdigstilte sine undersøkelser i oktober 2007, og Entra fikk på ny kraftig kritikk fra Riksrevisjonen. [30] Referanser [ rediger | rediger kilde ]