Gravitomagnetism – wikipedia electricity transformer health risks

########

Den approximativa omformuleringen av gravitationen, som den beskrivs av allmän relativitet i sin svagfältsgräns, får ett synbart fält att visa sig i en annan referensram än den gas definition physics för en fritt rörlig trög kropp. [2 ] Detta apparenta fält kan beskrivas av två komponenter som uppträder likt elektromagnetismens respektive elektriska och magnetiska fält, och i analogi med dessa kallas för gravitoelektriska och gravitomagnetiska fält. De uppstår ju på samma sätt kring en massa, som en elektrisk laddning gas after eating pasta i rörelse är källan till de elektriska och magnetiska fälten. Den huvudsakliga följden av det gravitomagnetiska fältet, eller hastighetsberoende accelerationen, är att ett objekt i rörelse nära ett roterande massivt objekt kommer att electricity related words erfara acceleration, som inte förutsägs av en rent newtonskt (gravitoelektriskt) gravitationsfält. Det kan därför även säga oss något om tröghetens ursprung. Ytterligare subtila förutsägelser, såsom inducerad rotation hos ett fallande objekt och precession hos ett snurrande objekt är bland allmänna relativitetsteorins sista grundläggande förutsägelser la gas prices map att bli direkt prövade.

Indirekt verifiering av gravitomagnetiska effekter har erhållits från analyser av relativistiska jetstrålar. Roger Penrose föreslog en frame dragging mekanism för att extrahera energi och rörelsemängd från ett roterande r gasquet svart hål. [3 ] Reva Kay Williams på University of Florida utvecklade ett rigoröst bevis som validerade Penroses mekanism. [4 ] Hennes modell visade hur Lense–Thirring-effekten kunde svara för kvasarernas och aktiva galaxkärnors observerade höga energier och luminositet; de kollimerade jetstrålarna från deras polaraxlar; och jetstrålarnas asymmetri relativt banplanet. [5 ] Alla dessa observerade egenskaper borde kunna förklaras i termer av gravitomagnetiska effekter. [6 ] Williams tillämpning av Penroses mekanism kan användas på förmenta svarta hål av godtycklig storlek. [7 ]

Enligt allmänna relativitetsteorin kan det gravitationsfält som gas station skapas av ett roterande objekt (eller massa–energi), i ett begränsat specialfall beskrivas av ekvationer som har samma form som i klassisk elektromagnetism. Med utgångspunkt från Einsteins fältekvationer kan, under antagande av ett svagt gasco abu dhabi address gravitationsfält eller jämförelsevis flat rumtid, gravitationsanalogerna till Maxwells ekvationer för elektromagnetism, benämnda GEM-ekvationer, härledas. GEM -ekvationerna jämförda 1940 gas station photos med Maxwell’s -ekvationer i SI-enheter är: [11 ] [12 ] GEM-ekvationer

Litteraturen tillämpar inte någon konsistent skala för de gravitoelektriska och gravitomagnetiska fälten, vilket gör en jämförelse knepig. För att exempelvis få överensstämmelse med Mashhoons skrifter måste alla instanser av B g i GEM-ekvationerna multipliceras med −1/2 c och E g med −1. Dessa faktorer modifierar på olika sätt analogerna till ekvationerna för Lorentzkraften och Poyntingvektorn. Inget val av skalning tillåter alla GEM och EM ekvationer att vara perfekt analoga. Diskrepansen i faktorerna uppkommer, eftersom hp gas gravitationsfältets källa är andra ordningens stressenergitensor, i motats till elektromagnetiska fältets källa, som är en första ordningens fyr-ströms tensor. Denna skillnad blir klarare när man jämför relativistisk massas non-invarians med elektrisk laddnings invarians. Detta kan spåras bakåt till gravitationsfältets spinn-2-karaktär, i kontrast till att elektromagnetismen är ett gas line jobs in wv spinn-1-fält. [14 ] Se även [ redigera | redigera wikitext ]

• ^ European Space Agency (2006, March 25). Anti-gravity Effect? Gravitational Equivalent Of A Magnetic Field Measured In Lab. ScienceDaily Citat: …Although electricity symbols worksheet just 100 millionths of the acceleration due to the Earth’s gravitational field, the measured field is a surprising one hundred million trillion times larger than Einstein’s General Relativity predicts…We ran wd gaster battle more than 250 experiments, improved the facility over 3 years and discussed the validity of the results for 8 months before making this announcement…If confirmed, this would be a major breakthrough, says Tajmar, it opens up a new means of investigating general relativity and it consequences in the quantum world….