Idioma venecián – biquipedia, a enciclopedia libre electricity sources in canada

############

O venecián ye una luenga romance charrata por dos millons de presonas en a rechión d’o Veneto, de Friuli-Venecia Chulia y de Trentino ( Italia), y por una cantidat pareixita en arias mugants d’ Istria (sobre tot a Istria Eslovena), arias antigament gas 1981 baixo influencia d’a Republica de Venecia (en localidatz costeras de Dalmacia, Croacia, en Kotor, Montenegro y en Tulcea, Dobrucha rumana) y arias que han recibito emigración noritaliana recient como Brasil y Mexico.

En as localidatz costeras de Dalmacia o idioma veneto y o idioma crovate sustituyoron gas pain in chest a lo idioma dalmata, pero os cambios de población que siguioron a la Segunda Guerra Mundial facioron que a mayor part d’a población de luenga veneta k electric bill statement u italiana fuese forachitata d’a Republica Democratica Federal de Yugoslavia, por o que a presencia d’o veneto en Dalmacia y en quasi tota a costa antigament yugoslava ye residual. En a Istria Eslovena, a on que os movimientos de población fuoron diferents por prolongar-se o litichio territorial con a creyación d’o Territorio libre de Trieste quedoron més parlants d’o veneto y o italián, manimenos o idioma veneto no ye oficial, i habendo electricity lessons ks1 cooficialidat d’o italián y o eslovén. Tanto en Italia como en fuera d’Italia o italián oficial va sustituindo a lo idioma veneto.

O idioma italián prene d’o venecián Ballottaggio (de ballottino), Arsenale (y o venecián de l’arabe dar as-sina hp gas online payment’ah o puesto d’a construcción, Baita, Broglio, cantiere, ciao (d’o veneto s-ciavo, esclavo, a tu servicio), Ditta, Gazzetta, Guetto (d’o verbo getar, fundir), Giocattolo (d’o veneto zugàtolo), Gondola, Lido, Imbloglio, Laguna ( albufera), Lazzaretto, Pantalone, Regata electricity sound effect y Montenegro. Como puet veyer-se o italián ha transmeso a las atras luengas romances belunas d’estas parolas.

O venecián ye una luenga romance charrata por dos millons de presonas en a rechión d’o Veneto, de Friuli-Venecia Chulia y de Trentino ( Italia), y por una cantidat pareixita en arias mugants d’ Istria (sobre tot a Istria Eslovena), arias antigament baixo influencia d’a Republica de Venecia (en localidatz gas 1940 hopper costeras de Dalmacia, Croacia, en Kotor, Montenegro y en Tulcea, Dobrucha rumana) y arias que han recibito emigración noritaliana recient como Brasil y Mexico.

En as localidatz costeras de Dalmacia o idioma veneto y o idioma crovate sustituyoron a lo idioma dalmata, pero os cambios de población que siguioron a la Segunda Guerra Mundial facioron que a mayor part d’a población de luenga veneta u italiana gas x while pregnant fuese forachitata d’a Republica Democratica Federal 9gag de Yugoslavia, por o que a presencia d’o veneto en Dalmacia y en quasi tota a costa antigament yugoslava ye residual. En a Istria Eslovena, a on que os movimientos de población fuoron diferents por prolongar-se o litichio territorial con a creyación d’o Territorio libre de Trieste quedoron més parlants d’o veneto y o italián m gasol, manimenos o idioma veneto no ye oficial, i habendo cooficialidat d’o italián y o eslovén. Tanto en Italia como en fuera d’Italia o italián oficial va sustituindo a lo idioma veneto.

O idioma italián prene d’o venecián Ballottaggio (de ballottino), Arsenale (y o venecián de l’arabe dar as-sina’ah o puesto d’a construcción, Baita, Broglio, cantiere, ciao (d’o veneto s-ciavo, esclavo, a tu servicio), Ditta, Gazzetta, Guetto (d’o verbo getar, fundir), Giocattolo (d’o veneto zugàtolo), Gondola, Lido, Imbloglio, Laguna ( albufera electricity deregulation in california), Lazzaretto, Pantalone, Regata y Montenegro. Como puet veyer-se o italián ha transmeso a las atras luengas romances belunas d’estas parolas.