Kap verde – wikipedia 76 gas card login

#########

Efter en tids befrielsekamp ledd av Afrikanska partiet för självständighet åt Guinea och Kap Verde (PAIGC) blev Kap Verde och Guinea-Bissau självständiga 1975. Till en början fanns en form av union mellan länderna, men efter en statskupp i Guinea Bissau 1980 upplöstes unionen. Landets förste president, Aristides Pereira införde enpartisystem och styrde landet enväldigt fram till dess att flera partier tilläts deltaga i 1990 års val, Pereira besegrades i valet av oppositionsledaren António Mascarenhas Monteiro som tillträdde som ny president electricity symbols 1991. Efter detta har Kap Verde varit en av Afrikas mest stabila demokratier. Under senare hälften av 1900-talet drabbade upprepade torrperioder Kap Verde, och ledde till en stor emigration. Resultatet är att antalet utflyttade kapverdier är större än antalet som bor kvar.

Kap Verde har en sammanlagd landyta på drygt 4 000 km² gas 101. Nio av de tio öarna är bebodda. Landets huvudstad Praia ligger på ön Santiago. De olika öarna som Kap Verde består av har alla sin speciella geografi, exempelvis är ön Santo Antão fylld av gröna dalar och berg, medan exempelvis ön Boa Vista (vacker utsikt) är relativt platt till karaktären. Dock är landet mestadels bergigt och klippigt, djupt ärrat av erosion och vulkanisk aktivitet r gasquet tennis. Landet når, med vulkanen Pico på ön Fogo, en högsta höjd på 2 829 meter över havet. Vid Picos senaste utbrott i april 1995 evakuerades tusentals människor från byarna närmast berget. Samtliga öar, förutom Sal, Boa Vista och Maio, reser sig brant och högt ur Atlanten.

Kap Verde är indelat i 22 kommuner ( concelhos): Boa Vista, Brava, Maio, Mosteiros ( Fogo), Paul ( Santo Antão), Praia ( Santiago), Porto Novo ( Santo Antão), Ribeira Grande ( Santo Antão), Ribeira Grande de Santiago ( Santiago), Sal, Santa Catarina ( Santiago), Santa Catarina do Fogo ( Fogo) Santa Cruz ( Santiago), São Domingos ( Santiago), São Filipe ( Fogo), São Lourenço dos Órgãos ( Santiago), São Salvador do Mundo ( Santiago), São Miguel ( Santiago), São Nicolau, São Vicente, Tarrafal ( Santiago) och Tarrafal de São Nicolau ( São Nicolau).

Kap Verdes försvarsmakt består av ett nationalgarde och en kustbevakning. Sammanlagt har landet cirka 1 000 soldater, av vilka 800 tillhör nationalgardet. Det finns inget flygvapen, men de två försvarsgrenarna electricity 101 har flygförband. Militärens uppgift består i terrorismbekämpning, bekämpning av narkotikasmuggling, katastrofhjälp och gränsbevakning till sjöss. [5 ] Landet använder 0,5 gas monkey live % av BNP på militärutgifter. [6 ] Ekonomi och transporter [ redigera | redigera wikitext ]

Kap Verdes ekonomi är beroende av pengar som sänds till hemlandet av gästarbetare i utlandet samt internationellt bistånd. [5 ] Landet har få naturresurser samt brist på färskvatten. Ekonomin är tjänstebaserad och handel, transport och turism utgör en stor del av BNP. Över 80% av maten måste importeras. Regeringen genomför ekonomiska reformer som syftar till att utveckla den privata sektorn och locka utländska investerare. En tredjedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. Sedan början av 1990-talet har dock ekonomin sakta vuxit kontinuerligt.

Den senaste officiella folkräkningen genomfördes den 16 juni 2010, då folkmängden uppgick till 491 575 invånare. [2 ] De flesta invånarna på Kap Verde power per kwh är ättlingar till vita portugisiska nybyggare och svarta afrikanska slavar. Europeiska förfäder inkluderar också spanska och italienska sjömän som fick tilldelat land på öarna av Portugal. Dessutom har Kap Verde befolkats av nederländska, engelska, franska, arabiska, amerikanska och brasilianska immigranter, samt av kineser från Macau. Alla dessa ingår i det som omtalas som mestiçobefolkningen, det vill säga personer med både europeisk och icke-europeisk härkomst.

De första katolska prästerna kom till öarna år 1462. Franciskanerna kom år 1466, och national gas average 2012 år 1532 upprättades ett biskopsdöme, Santiago de Cabo Verde, som också omfattade den afrikanska kusten mellan Gambiafloden och Kap Palmas. Jesuiterna verkade där mellan 1604 och 1642, och år 1656 kom de första kapucinerna. 2006 var är de flesta prästerna antingen kapverdier eller goaneser. Ett nytt biskopsdöme, Mindelo, upprättades år 2003 och omfattar den nordliga öststräckan ( Barlavento).

Kap Verdes officiella språk är portugisiska, och det är det språk som används vid skolundervisningen. Dessutom är kreol, ett språk electricity symbols ks2 worksheet som är en blandning av portugisiska och västafrikanska ord, utbrett i det dagliga livet. Det finns många varianter av kreol på Kap Verde, och skillnaden mellan varianterna kan vara betydande mellan de olika öarna.

Det har efter självständigheten kommit en del litteratur på de olika kreolspråken, speciellt på bádiu som talas på huvudstadsön Santiago och São Vicentes zoncentrum. Det kreolska språkets prestige har ökat, och en organisation jobbar för att göra Santiagos version av kreol till landets officiella språk. Skillnaden mellan de kreolska språken på de olika öarna har dock varit ett stort hinder för en förändring.

Kap Verdes kultur z gas el salvador precios reflekterar landets portugisiska och afrikanska rötter. Kända musikformer är morna och kizomba. Morna är en kapverdisk musikform i samma genrer som portugisisk fado, brasiliansk modinha och argentinsk tango. Texterna är som regel på criol och instrumenten som används är klarinett, cavaquinho, dragspel, fiol, piano och gitarr. Kizomba kännetecknas av romantiska låtar med afrikanska rytmer. Några av landets största artister är Cesária Évora och Lura.