Nürnberg uluslararası askerî ceza mahkemesi – vikipedi electricity jeopardy game

#############

Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, Ekim 1945’te, ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Sovyetler Birliği’nin açtığı ünlü dava. Almanya’nın k gas cylinder Nürnberg şehrinde yapıldığı için bu isimle anılmıştır. Nazi liderlerine karşı suçlama 4 noktada toplanıyordu: Barışa karşı suç (uluslararası sözleşme ve anlaşmaları çiğneyerek savaşı planlama, başlatma ve yürütme), insanlığa karşı suç (sürgün, imha ve soykırım), savaş suçları (savaş hukukunu çiğneme) ve ilk üç noktada listelenen suç eylemlerinin ”ortak bir plan ve komplo süreci ile gerçekleştirilmesi.” 216 oturum süren yargılamalar 1 Ekim 1945 tarihinde sona erdi ve üçü beraat gas exchange in the lungs eden, 22’si için idam cezası istenen 24 mahkûm şu cezalara çarptırıldı: Daha hafif suçlamalarla yargılananlardan 4 kişi 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası aldı: Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Albert Speer ve Konstantin von Neurath. Üçü ömür boyu hapse mahkûm edildi: Rudolf Hess, Walter grade 9 electricity unit test answers Funk ve Erich Raeder. On ikisi hakkında idam cezası verildi ve bunlardan Hans Frank, Wilhelm Frick, Juluis Streicher, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Joachim von Ribbentrop, Fritz Saucker, Alfred Jodl, Wilhelm Keitel ve Arthur Seyss 16 Ekim 1946 tarihinde idam edildi. Firardaki Martin Bormann’a yokluğunda idam cezası verildi. Hermann j gastrointest oncol impact factor Göring ise asılmasına saatler kala zehir içerek kendi hayatına son verdi. [1] [2]

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndan geçen 177 (II) numaralı kararın, (a) paragrafında, Uluslararası Hukuk Komisyonu Nürnberg Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’nin tüzüğünde ve davanın yargılanma sürecinde tanınan uluslararası hukuk ilkelerini belirlemekle görevlendirildi. Bu amaçla aşağıdaki metin komisyonun ikinci oturumunda kabul edildi [3]:

I. İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, bundan sorumludur ve cezalandırılması british gas jokes olasıdır. II. İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza öngörülmese de, bu şahsı uluslararası hukuk önünde işlediği suçun electricity facts for 4th graders sorumluluğundan kurtarmaz. III. İlke Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, devlet başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları uluslararası hukuk önünde sorumluluktan kurtarmaz. IV. İlke Bir şahsın üstü ya da hükümetinin emrine uygun davranması, ahlakî irade bir şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk önünde sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. V. İlke Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere eon gas card top up ve hukuka uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir. VI. İlke Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar electricity voltage in canada olarak belirlenmiştir: (a) Barışa karşı işlenen suçlar (i) Saldırgan ya da uluslararası antlaşma, sözleşme ve garantileri ihlal eden bir savaşı planlama, hazırlık ya da kışkırtma, (ii) Ortak plana işbirliği yapma ya da (i) maddede belirtilen eylemlerin başarılması karşı komplo; (b) Savaş suçları Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi bir amaçla sivil halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki insanlara grade 9 current electricity test, kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme, sınırdışı etme; kamu ya da özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin ahlaksızca yıkımı ya da askerî gereklilikle açıklamayacak biçimde tahrip edilmesi; (c) İnsanlığa karşı işlenen suçlar Cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka yapılan diğer insanlık suçları ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet ya da savaş suçu ya da insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da eylemler sürdürülmesi. VII. İlke Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların eyleme geçirilmesinde suç ortaklığı, VI. İlkede belirtildiği üzere uluslararası hukuka göre bir suçtur. Katılımcılar [ değiştir e payment electricity bill up | kaynağı değiştir ]