Okj-s tanfolyamok electricity production in usa

##########

A Hulladékgyártók Országos Szövetsége a 32 851 02 Hulladéktelepkezlő OKJ-s képzést és részszakképesítéseinek megszerzésére tartott tanfolyamokat az E-000724/2014/A001 engedély alapján végzi. electricity merit badge worksheet A 21 851 01 OKJ azonosító számú, Hulladékgyűjtő és –szállító részszakképesítést nyújtó tanfolyam és a kapcsolódó komplex szakvizsga megtartására vonatkozóan a közszolgáltatói körben referenciával rendelkezik.

Az első lezárt képzésen résztvevő 30 vállalati alkalmazott a vizsgán 4,33-os átlageredményt ért el, ami a független vizsgabizottság teljes elismerését váltotta ki. A képzésre egy „testreszabott” képzési programot dolgoztunk ki, amely figyelembe vette a résztvevők szakmai tapasztalatait, így tudásmérést követően rövidíteni tudtuk a tanfolyam időtartamát. Az ismeretek bővítését a több mint 60 oldalas oktatási segédlet és az oktatók interaktív módszerei is támogatták. A szakvizsgát követő névtelen, egyenként kitöltött elégedettségmérő kérdőíven a „Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?” kérdésre mind a 30 résztvevő a maximális 10 pontot adta. Néhányan indoklást is hozzáfűztek: „gazdagította ismereteinket”, „színvonalas”, „kedvesek voltak az oktatók”, „érthetően mondanak el mindent az anyagról”. a gas station near me Az oktatók személy szerinti értékelésének átlaga 9,98 és 9,93 lett. A megszerzett tudást a végzettek tovább bővíthetik a HOSZ következő Hulladéktelepkezelő tanfolyamán, amelyen egy modul alól új bizonyítványukkal felmentést kaphatnak.

Amennyiben a résztvevők rendelkeznek munkahelyi szakmai gyakorlati tapasztalatokkal az oktatás témájában, lehetőség van arra, hogy felkészültségükről a gyakorlati ismeretekre vonatkozó „előzetes tudásméréssel” győződjünk meg. Ennek sikeres teljesítése esetén a gyakorlati oktatás tananyagegységeinek nagyobb része alól felmentést tudunk adni. Ez az eljárás összhangban van a 2013. évi, a felnőttképzésről szóló LXXVII. törvénnyel és annak végrehajtását célzó jogszabályokkal.

Még idén szerezhetnek államilag elismert szakvizsga bizonyítványt a 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő, alsó-középfokú szakképzettséget nyújtó tanfolyamunkon a résztvevők. electricity research centre Ez a képzettség megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 7.§ m) pontban a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezési feltételeként meghatározott „legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettség” kritériumnak, valamint a 2009. évi LXI. törvény 6.§ (1) bekezdés f) pontja által a fémkereskedelmi tevékenységet végző vállalkozások számára előírt feltételnek. Ez azt jelenti, hogy a hulladékbegyűjtéssel, -kezeléssel, -hasznosítással és kereskedelemmel foglalkozó vállalkozásoknak telephelyenként gondoskodniuk kell a telepvezető megfelelő szakképesítésének meglétéről.

Tanfolyamunk erőssége évek óta, hogy több mint húsz fős oktatói csapatunkat a szakmában elismert vezetők, szakértők alkotják, így a résztvevők tanfolyamunkon a napi gyakorlatba azonnal átültethető tudást szerezhetnek. inert gas definition chemistry Vezető oktatók: Dr. Pozsonyi Katalin (egyéni ügyvéd, adótanácsadó), Balika István (okleveles kohómérnök, Metalex 2001 Kft. elektronikai hulladék ágazatvezetője), Dr. grade 9 electricity unit test Hornyák Margit (okleveles vegyészmérnök, egyetemi doktor, környezetvédelmi szakértő), Höflinger Norbert (mérnök-tanár, a HWD Recycling Kft. stratégiai igazgatója), Horváth Erika közgazdász, a Klarwin Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója és Toronyi Zoltán közgazász, KEXPORT Klaszter menedzser. A legutóbbi tanfolyam zárásakor vezető oktatóink kiemelkedő szaktudását és segítőkészségét elismeréssel nyugtázták a résztvevők. A tanulást oktatási segédletek is támogatják.

A Hulladéktelep-kezelő tanfolyam képzési moduljai: hulladékkereskedelem és -gazdálkodás, hulladéktelep-kezelés, hulladékgyűjtés és –szállítás, hulladékválogatás és –feldolgozás. A kötelező óraszám minimum 270 óra, ami előzetes tudásmérések sikeres teljesítése esetén tovább csökkenthető (a képzési program lehetővé teszi a felmentést bizonyos tananyagegységek alól az előzetes tudásmérési eredmények alapján). electricity sources in canada Az előzetes tudásmérésen és a modulzárókon eredményesen vizsgázók még az idén szakvizsga bizonyítványt szerezhetnek (nyári szünettel). A képzés kiemelt figyelmet fordít az alapvető jogi és vállalkozói tudásanyag átadására, de a fő hangsúly az egyes hulladékáramok kapcsán szükséges anyag- és áruismereten, illetve a technológiai folyamatok megismerésén van. Célunk, hogy a tanfolyamon bizonyítványt szerzők olyan jól képzett szakemberekké váljanak, akik valóban képesek egy hulladéktelep kezelési feladatainak ellátására.