Połczyn-zdrój – wikipedia, wolna encyklopedia p gasol

########

Miasto znajduje się w otulinie Drawskiego Parku Krajobrazowego, który rozciąga electricity transmission vs distribution się na południe i wschód od miasta. Teren wokół miasta objęto dwoma obszarami programu Natura 2000, są to: specjalny obszar ochrony siedlisk „ Dorzecze Parsęty” oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Drawska. Utworzone są także 3 strefy ochrony uzdrowiskowej, gdzie podstawowa obejmuje całe miasto, a ostatnia cały obszar gminy Połczyn-Zdrój. Na trasie Połczyn-Zdrój – Czaplinek znajduje się utworzony w 1987 rezerwat krajobrazowy Dolina Pięciu Jezior.

W Połczynie-Zdroju znajduje się Park Zdrojowy o powierzchni 80 ha (w tym 35,6 ha terenów zielonych), w którym zlokalizowana jest większość obiektów uzdrowiskowych oraz pijalnia wody Joasia (nieczynna). Północna część parku z alpinarium, stawem i fontannami powstała w l. 1836-1839 stylu francuskim i posiada symetrycznie ukształtowane trawniki, dywany kwiatowe i ciągi pieszych. Niedługo później założona została znacznie większa, południowa część parku o pagórkowatym ukształtowaniu terenu i swobodnym rozproszeniu zieleni. W zachodniej części parku stawy, basen kąpielowy oraz ścieżka zdrowia. W ogrodzie dendrologicznym rośnie ok. 60 gatunków drzew i krzewów, m.in. skrzydłorzech kaukaski ( Pterocarya fraxinifolia), orzesznik gorzki ( Carya cordiformis), orzech czarny ( Juglans nigra), orzech szary ( Juglans cinerea), 4 odmiany jodeł ( Abies), 9 odmian świerków ( Picea) [7]. Park został założony w latach 1836-1839 i jest wpisany do rejestru zabytków [4].

Na początku XX wieku w Parku Zdrojowym powstała fontanna z rybimi głowami oraz z figurą grającego chłopca z fujarką ( Keramikbrunnen), zniszczoną prawdopodobnie w 1945 i zastąpioną około 1956 przez kulę. Na początku l. 90. w miejscu kuli pojawił się grzybek, a około 2005 na cokół wrócił grajek, którego figura szybko została zniszczona i zastąpiona repliką. [ potrzebny przypis]

• Dom Wczasowy „Odrodzenie” przy ul. Świerczewskiego 2, funkcjonował od 1948 jako dom wczasowy, następnie od lat 60-tych jako Dom Wczasowy Funduszu Wczasów Pracowniczych „Radość 4” do sierpnia 1990, następnie został przejęty przez urząd gminy Połczyn-Zdrój, potem w tym budynku funkcjonował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych — przestał funkcjonować w 1990 roku

• Dom Wczasowy „Radość 1” przy ul. 1 Maja 9 (od 1997 Solankowa 9), funkcjonował gasbuddy trip od 1950 jako dom wczasowy „Radość”, następnie od lat 60-tych jako Fundusz Wczasów Pracowniczych „Radość 1” do sierpnia 1990, następnie został przekazany dla urzędu gminy, potem w tym budynku funkcjonował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych — przestał funkcjonować w 1990 roku

• Dom Wczasowy „Zwycięstwo” przy ul. 1 Maja 11 (od 1997 Solankowa 11), funkcjonował od 1950 jako dom wczasowy, potem Dom Wczasowy „Radość 2”, następnie funkcjonowało od lat 60-tych jako dom wczasowy Funduszu Wczasów Pracowniczych „Radość 2” do sierpnia 1990, od końca 1990 roku jako sanatorium „Gryf”, potem „Podhale 2” — przestał funkcjonować w 2003 roku

Tutejsze źródła – szczawy żelaziste – odkryto w 1688. Według legendy właściwości miejscowych wód mineralnych i borowiny odkrył chory na reumatyzm sukiennik, który obmył się w wodzie wypływającej z miejscowego źródła, po czym włożył nogę w błoto. Już następnego dnia miał wyzdrowieć. Pojawienie się źródła potwierdza raport połczyńskiego pastora electricity outage Joachima Tilta do władz kościelnych z l. 70. XVII w. [3] W XVII i XVIII Połczyn był największym uzdrowiskiem na Pomorzu. W XIX wieku odkryto tu złoża borowiny. Rozkwit kurortu przypadł na początek XX wieku, kiedy to Połczyn był zapleczem uzdrowiskowym Berlina. Renomę europejską Połczyn osiągnął w latach 20. i 30. XX wieku, kiedy tutejsze sanatoria przyjmowały 11 tysięcy kuracjuszy rocznie [3]. Tuż po II wojnie światowej miasto było dużym ośrodkiem szpitalno-rekonwalescencyjnym dla żołnierzy. Potem nastąpił powrót do tradycyjnej gas in michigan funkcji uzdrowiska [23]

Bogusław IV wzniósł tu zamek około 1290 roku, kiedy Marchia Brandenburska zajęła ziemię świdwińską, a Połczyn stał się miejscowością na pograniczu Pomorza z Brandenburgią. Zamek ten był własnością książęcą do początków XIV wieku, został wtedy przekazany przez księcia Warcisława rodowi Wedlów. Rozbudowali oni (lub wznieśli w nowym miejscu) murowaną warownię [26].

W 1940 Połczyn liczył 6900 stałych mieszkańców, natomiast liczba kuracjuszy, dzięki łatwości komunikacji i reklamie, znacznie wzrosła. Kilkudziesięcioletnią tradycją wzorowego sanatorium cieszyły się tutejsze zakłady Bethania. Prócz dochodu z uzdrowiska miasto czerpało pokaźne zyski z tkactwa, garbarstwa, handlu zbożem i bydłem oraz z browaru [25].

Wkrótce po wizycie wodza III Rzeszy, w Połczynie zbudowano jeden z największych ośrodków programu Lebensborn [ potrzebny przypis]. Zakład Lebensborn w Połczynie-Zdroju funkcjonował od kwietnia 1938 do lutego 1945 w obecnym położonym 2 km od centrum miasta sanatorium Borkowo, w którym dokonywano germanizacji dzieci głównie z polskich rodzin [29].

W czasie działań wojennych w 1945 zniszczonych zostało w Połczynie 78 domów, co stanowiło 25% obszaru miasta. 5 marca 1945 roku żołnierze 7 pułku piechoty 3 dywizji 1 Armii Wojska Polskiego pod dowództwem majora S. Rusijana wkroczyli do miasta. Wkrótce potem do miasta weszły pozostałe jednostki dywizji oraz oddziały 2 gwardyjskiego korpusu kawalerii Armii Czerwonej [30].

W ciągu pierwszych 10 lat po wojnie liczba kuracjuszy w uzdrowisku powiększyła się dwukrotnie w porównaniu z okresem międzywojennym. Początkowo po opuszczeniu miasta przez Niemców uzdrowisko służyło rannym i kontuzjowanym żołnierzom polskim i radzieckim. Stopniowo wojsko gas dryer vs electric dryer hookups opuszczało miasto przekazując sanatoria władzy cywilnej. Jako ostatnie przekazano sanatorium Borkowo (nazwane tak na cześć ówczesnego wojewody L. Borkowicza, który patronował w tym czasie odbudowie Połczyna) [32].

W 1967 roku miasto po raz pierwszy wzięło udział 6 gases w konkursie o tytuł Mistrza Gospodarności w którym startowały 372 miasta o liczbie ludności nieprzekraczającej 10 tys. mieszkańców. Połczyn Zdrój zajął piąte miejsce w kraju i pierwsze w województwie. W tym czasie miasto wybudowało Osiedle 22 Lipca, wzniesiono gmach nowej szkoły podstawowej Tysiąclatki (ówcześnie imienia gen. Świerczewskiego), zorganizowano Społeczne Ognisko Muzyczne przy nowo powstałym Miejskim Domu Kultury oraz ogródek jordanowski. Po uzyskaniu kolejnej nagrody w edycji konkursu w roku następnym możliwe było zbudowanie nowego dworca PKS, hotelu turystycznego i amfiteatru. Od 1968 roku w mieście działa Połczyńskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne. W 1972 roku powstały nowe zakłady przemysłowe na terenie miasta – Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego Spomasz (produkująca głównie detale okrętowe) oraz Spółdzielczy Zakład Poligraficzny Intropol. W latach 1974 i 1975 rozpoczęły działalność dwie nowe rozlewnie wód mineralnych a wzdłuż głównej arterii miejskiej wytyczono deptak [36].

• kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – budowla została zbudowana w latach 1850‒1860, na miejscu poprzedniego kościoła gotyckiego, z wykorzystaniem jego pozostałości (zostało zachowane gotyckie okno w prezbiterium); ze starego kościoła zachowała się brązowa płyta nagrobna biskupa Erazma Manteuffla z 1544, rzeźba Ostatnia Wieczerza z XVII oraz rzeźby czterech ewangelistów z XVIII.

W Połczynie-Zdroju mieszczą się tylko 4 zakłady produkcyjne. Działają tu dwie wytwórnie wód: Wytwórnia Wód Mineralnych „Perła Połczyńska” oraz Wytwórnia Wody Źródlanej „Połczyn-Zdrój” SA. W mieście znajduje się Browar Fuhrmann, produkujący piwo marek „Połczyn” i „Brewer”. Produkuje się tu także maszyny i urządzenia rozlewnicze, etykietujące i pakujące. W pobliskiej Dziwogórze mieści się zakład przetwórstwa owoców.

Według danych z 2007 Połczyn-Zdrój miał 1077 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 825 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 7 spółdzielnie oraz 17 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Najwięcej prywatnych przedsiębiorstw tzn. 355 związanych było z motoryzacją ( PDK sekcja G). Druga pod względem wielkości grupa z branży finansowo-ubezpieczeniowej liczyła 305 przedsiębiorstw (w tym publicznych 107, prywatnych 198) (PDK grade 6 electricity sekcja K) [4].

Przez miasto przechodzi droga wojewódzka nr 163, biegnąca przez całe województwo z południa od Wałcza do Kołobrzegu. W mieście rozpoczynają się droga wojewódzka nr 173 prowadząca do Drawska Pomorskiego oraz droga wojewódzka nr 172 do Szczecinka. Nieopodal miasta rozpoczynają się dwie kolejne drogi: wojewódzka nr 152 biegnąca w kierunku electricity generation in usa zachodnim do Płot ( DK6) oraz droga wojewódzka nr 167 na północ do Koszalina.

Miasto posiada kanalizację sanitarną o długości 39,5 km. Oczyszczalnia w Połczynie-Zdroju, mając założoną przepustowość 5800 m³/dobę, przyjmuje ścieki w ilości 3600 m³/dobę z czego tylko napływ ok. 1200 m³/dobę wynika ze zużycia wody, a pozostała wielkość ok. 2400 m³/dobę jest skutkiem funkcjonowania w mieście w znacznej części kanalizacji ogólnospławnej. W Połczynie Zdroju jest tylko 5,4 km kanalizacji deszczowej [58].

Miasto posiada swoją jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej włączoną do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego [63]. Na wyposażeniu jednostki są cztery samochody gaśnicze, samochód lekki ratownictwa technicznego, dwa samochody gaśnicze oraz samochód kwatermistrzowski [64]. OSP ma także sekcję 7 płetwonurków. W siedzibie jednostki znajduje się Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.