Silici – viquipèdia, l’enciclopèdia lliure electricity generation definition

##########

Les seves propietats són intermèdies entre les del carboni i el germani. En forma cristal·lina és molt dur, poc soluble electrical supply company near me i presenta una brillantor metàl·lica i un color grisenc. Tot i ser relativament inert i resistir l’acció de la majoria d’àcids, reacciona amb els halògens i els àlcalis diluïts. El silici transmet més del 95% de les longituds d’ona de la radiació infraroja. S’obté escalfant òxid de silici i un reductor en un forn elèctric. El silici pur té duresa z gas station 7, punt de fusió a 1411 °C, punt d’ebullició a 2355 °C, densitat 2,33g/ml i la seva massa atòmica és de 28,086u. Forma el 28% de l’escorça terrestre i no es troba en estat pur, sinó que es troba en el diòxid de silici i en silicats complexos eseva electricity bill payment. Els minerals amb silici constitueixen prop del 40% de tots els minerals comuns, incloent-hi més del 90% que formen roques volcàniques. El quars i les seves variants són formes cristal·lines de silici en la natura electricity words. El diòxid de silici és el component principal de la sorra. Els silicats (concretament els d’alumini, calci i magnesi) són els components principals de les argiles electricity inside human body, el sòl i les roques, en forma de feldespats, amfíbols, piroxens, miques i zeolites, i de pedres semiprecioses com l’olivina, el granat, el zircó, el topazi i la turmalina.

S’utilitza en aliatges, en la preparació de les silicones, en la indústria ceràmica i pel fet que és un material semiconductor molt abundant, té un interès especial gas nozzle stuck in car en la indústria electrònica i microelectrònica com a material bàsic per a la creació d’ oblies o xips, en els quals es poden implementar transistors, cèl·lules solars, i una gran varietat de circuits electrònics.

El silici és un element vital en nombroses indústries. El diòxid de silici ( arena i argila) és un important constituent del electricity usage by country formigó i les rajoles, i s’empra a més en la producció de ciment pòrtland. Per les seves propietats semiconductores s’usa en la fabricació de transistors, cèl·lules solars i tota mena de dispositius semicondutors; per aquesta raó es coneix com a Silicon Valley ( Vall del Silici) a la regió de Califòrnia en la que es concentren nombroses empreses del sector static electricity in the body de l’electrònica i la informàtica.

El silici (del llatí sílex, sílice) va ser identificat per primera vegada per Antoine Lavoisier el 1787, i posteriorment identificat com a element per Humphry Davy el 1800. El 1811, Gay-Lussac i Louis J. Thénard, probablement, van preparar silici amorf impur escalfant potassi amb tetrafluorur de silici (SiF 4). El 1824 electricity deregulation, Berzelius va preparar silici amorf emprant un mètode semblant al de Gay-Lussac, purificant després el producte mitjançant rentats successius fins a aïllar l’element.

Mesurat en pes gas in chest, el silici representa més de la quarta part de l’escorça terrestre i és el segon element més abundant per darrere de l’oxigen. El silici no es troba en estat natiu, però apareix a la natura en forma d’òxid en diversos minerals, entre ells l’ arena, quars, ametista, àgata, pedrenyal, òpal i jaspi, mentre que formant gas natural inc silicats es troba, entre altres, en el granit, feldespat, argila, hornblenda i mica.

Els mètodes físics de purificació del silici metal·lúrgic es basen en la major solubilitat de les impureses en el silici líquid, de forma que aquest es concentra q gastrobar dias ferreira en les últimes zones solidificades. El primer mètode que es va idear, usat de forma limitada per a construir components de radars durant la Segona Guerra Mundial, consisteix a moldre el silici de forma que les impureses s’acumulen en les superfícies dels grans; dissolent aquests parcialment amb àcid s’obtenia la gasolina in english una pols més pura. El primer mètode usat a escala industrial, la fusió per zones, consisteix a fondre un extrem de la barra de silici i traslladar lentament el focus de calor al llarg de la barra de mode que el silici va solidificant amb una puresa major, en arrossegar la zona fosa, gran part de les impureses. El procés pot repetir-se les vegades que sigui necessari fins a aconseguir la puresa desitjada youtube gas monkey, descartant-se llavors l’extrem final en què s’han acumulat les impureses.