Storsjöyran – wikipedia 1 electricity unit in kwh

########

Festivalen har sin kärna i Badhusparken och Stortorget i Östersund. Yran, för vilken festivalen kommit att bli känd i musik och festivalkretsar, inleds med den så kallade Yranveckan, som börjar redan sju dagar innan den egentliga festivalen tar sin början. Detta med krogstråk, tivoli, gatuartister. Yran avser allmänt endast de avslutande två dagarna (fredag och lördag). Yran är nu en av Skandinaviens största musikfestivaler med runt 40 000 inlösta besökare och electricity experiments totalt cirka 300 000 besökare under Yranveckans samtliga nio dagar. [1 ] Under 2009 års upplaga av Storsjöyran slogs besökarrekordet under lördagen då det stora dragplåstret var Lady Gaga; 26 200 personer löste in sig under den kvällen. Sammanlagt uppgick antalet betalande besökare under 2009 års upplaga v gashi 2013 av festivalen till 58 000 st. [2 ] Historia [ redigera | redigera wikitext ]

Som en manifestation mot utsugningen av Jämtland och den tilltagande avfolkning som pågått under ett par decennier, utropades Republiken Jamtland år 1963 av Yngve Gamlin. Senare samma år initierades republikens inofficiella frihetsfest vilken kom att få namnet Storsjöyran. I samband med detta startades även en lokal befrielsefront vid namnet Frihetsrörelsen, detta som ett direkt svar på myndigheternas planer på att slå ihop Jämtlands gsa 2016 län med Västernorrlands. Storsjöyran var dock inte enbart en manifestation mot överheten, utan hade även som syfte att sprida glädje och tro på den egna kraften.

År 1967 föreslog en statlig utredning den av frihetsrörelsen så fruktade sammanslagningen av länen i mellersta Sverige. Frihetsrörelsen, som leddes av Storsjöyrans general Bo Berndtsson och Republikens president Gamlin, skapade i motvärn de så kallade fykorten som skickades i 10 000-tal till Regeringen Erlander för att visa folkets missnöje med förslaget. Rörelsen fick luft under vingarna och många nya electricity freedom system medlemmar tillkom. Gamlin avlade också ett officiellt statsbesök hos Tage Erlander på Harpsund senare samma år bland andra statschefer. Under besöket stal Gamlin bottenpluggen ur Harpsundsekan, något som fick stor medial uppmärksamhet. [3 ] Det var i samband med detta som konceptet om en republik inom konungariket växte och fick en central roll inom Storsjöyran för att symbolisera kampen mot storsvensken.

År 1973 upphörde Storsjöyran, och det kom att dröja tio år innan idén åter igen blåstes till liv. I samband med detta övertog Moltas Erikson rollen som republikens president efter Yngve Gamlin gas variables pogil extension questions och Frihetsrörelsen blev Befrielserörelsen. 1983 års Storsjöyra avslutade Moltas Eriksson med orden Jamtland eller döden! Vi ska segra! Jamtar resen eder som furor över det övriga småbuskaget!. Ett stridsrop med en tusenårig bakgrund, från tiden då Jämtland var självständigt och styrt av alltinget Jamtamot. Festivalen från år 1983 kom att lägga grunden för alla efterkommande festivaler. När Eriksson avled år 1988 tog härjedalingen Ewert Ljusberg över rollen som republikens president och lanserade Jamtelagen (i kontrast mot Jantelagen). [4 ] Presidenttalet [ redigera | redigera wikitext ]

Karaktäristiskt för Storsjöyran är det årligen återkommande presidenttalet, vilket markerar festivalens gas prices under a dollar avslutning vid 12-slaget på lördagsnatten. Då håller den sittande presidenten sitt bejublade tal inför folket – 20 000 uppskruvade jämtar, härjedalingar, ravundingar, hemvändare och turister med republikflaggor i händerna. Under talets gång stämmer publiken med i presidentens hejaramsor om republikens förträfflighet. Återkommande i samtliga tal återfinns fraserna Jamtland, Jamtland, jamt gasco abu dhabi salary å ständut (vilket är jämtska för Jämtland, Jämtland jämt och ständigt) och Leve Jamtland, leve republiken. Talen är präglade av frihet, humanism och solidaritet sammankopplat med en avoghet mot sörlänningar, företrädare för Sveriges regering, EU och sundsvallare (i republiken vanligen benämnda klyktattare, dock inte under presidenttalen). I talen förekommer också ofta tydliga markeringar mot främlingsfientlighet, förtryck och krig. Presidentens tal till folket avslutas enligt tradition med att denne tillsammans med publiken gemensamt frammanar Jämtlandssången, republikens nationalsång.

Storsjöyran har ett flertal olika scener i centrala Östersund, från gas prices going up Stortorget ned mot Storsjön, ett område som benämns Festivalområdet. Den största, Stortorgsscenen, är strategiskt placerad mitt på torget, där har bland annat Lady Gaga, Kings of Leon, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Sting och Bryan Adams spelat. Den näststörsta scenen är Badhusparksscenen och resten är småscener