Tolvfingertarm – wikipedia gas in california

#

Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm. Den utgår från nedre magmunnen och övergår i tomtarmen. [1 ] Efter att maten har blandats med sur magsaft i magsäcken töms den successivt i duodenum. Här spjälkas ämnena av enzymer från bukspottskörteln och galla från gallblåsan. Från båda dessa organ utsöndras också bikarbonat som neutraliserar magsaften.

Tarminnehållet blandas och bearbetas genom att de cirkulära musklerna i tarmväggen kontinuerligt spänns och slappnar av. Dessa rörelser kallas segmentering och genereras spontant i musklerna. Eftersom segmenteringen sker snabbare i duodenum än i ileum pressas tarminnehållet sakta men säkert mot tarmens ände. [2 ]

Gallgången ( ductus choledochus) och bukspottskörtelgången ( ductus pancreaticus) mynnar gemensamt i papilla duodeni major (eller papilla Vateri efter dess upptäckare Abraham Vater) i tolvfingertarmens vägg. Hos ett fåtal individer har bukspottskörteln ytterligare en utförsgång ( ductus pancreaticus accessorius) som då mynnar i papilla duodeni minor, en struktur som i andra fall saknas eller inte fyller någon funktion.

Duodenum består av pars superior duodeni (övre delen), flexura duodeni superior (övre böjen), pars descendens (nedåtgående delen), flexura duodeni inferior (nedre böjen), pars horisontalis (den horisontala delen) samt flexura duodenojejunalis (böj vid övergång tolvfinger- och tomtarm). Tolvfingertarmen är i det närmaste C-formad. [3 ] Histologi [ redigera | redigera wikitext ]

• Mot tarmlumen gränsar Mucosa som består av ett yttre enskiktat cylinderepitel, ett underliggande bindvävslager som kallas lamina propria och innerst ett tunt laget glatt muskulatur som kallas lamina muscularis mucosae. Under detta tunna muskellager finns Meissners plexus ( plexus submucosus) som tillhör det enteriska nervsystemet.

• Det tredje lagret heter Tunica muscularis och utgörs av två lager av glatt muskulatur; ett inre cirkulärt ( stratum circulare) och ett yttre longitudinellt ( stratum longitudinale). Mellan dessa muskellager återfinns Auerbachs plexus eller plexus myentericus som är ytterligare ett nervplexa tillhörande det enteriska nervsystemet. [4 ]

Tolvfingertarmen eller duodenum är den första av tunntarmens tre delar. Som namnet avslöjar är den lika lång som 12 fingrar är breda, eller närmare 25 cm. Den utgår från nedre magmunnen och övergår i tomtarmen. [1 ] Efter att maten har blandats med sur magsaft i magsäcken töms den successivt i duodenum. Här spjälkas ämnena av enzymer från bukspottskörteln och galla från gallblåsan. Från båda dessa organ utsöndras också bikarbonat som neutraliserar magsaften.

Tarminnehållet blandas och bearbetas genom att de cirkulära musklerna i tarmväggen kontinuerligt spänns och slappnar av. Dessa rörelser kallas segmentering och genereras spontant i musklerna. Eftersom segmenteringen sker snabbare i duodenum än i ileum pressas tarminnehållet sakta men säkert mot tarmens ände. [2 ]

Gallgången ( ductus choledochus) och bukspottskörtelgången ( ductus pancreaticus) mynnar gemensamt i papilla duodeni major (eller papilla Vateri efter dess upptäckare Abraham Vater) i tolvfingertarmens vägg. Hos ett fåtal individer har bukspottskörteln ytterligare en utförsgång ( ductus pancreaticus accessorius) som då mynnar i papilla duodeni minor, en struktur som i andra fall saknas eller inte fyller någon funktion.

Duodenum består av pars superior duodeni (övre delen), flexura duodeni superior (övre böjen), pars descendens (nedåtgående delen), flexura duodeni inferior (nedre böjen), pars horisontalis (den horisontala delen) samt flexura duodenojejunalis (böj vid övergång tolvfinger- och tomtarm). Tolvfingertarmen är i det närmaste C-formad. [3 ] Histologi [ redigera | redigera wikitext ]

• Mot tarmlumen gränsar Mucosa som består av ett yttre enskiktat cylinderepitel, ett underliggande bindvävslager som kallas lamina propria och innerst ett tunt laget glatt muskulatur som kallas lamina muscularis mucosae. Under detta tunna muskellager finns Meissners plexus ( plexus submucosus) som tillhör det enteriska nervsystemet.

• Det tredje lagret heter Tunica muscularis och utgörs av två lager av glatt muskulatur; ett inre cirkulärt ( stratum circulare) och ett yttre longitudinellt ( stratum longitudinale). Mellan dessa muskellager återfinns Auerbachs plexus eller plexus myentericus som är ytterligare ett nervplexa tillhörande det enteriska nervsystemet. [4 ]