Ysgol uwchradd bodedern secondary school, bodedern, ynys mon ag gaston funeral home birmingham al

##########

Free school meals are available to any full-time pupil who is still at school and eligible. m gastrocnemius This includes nursery children who attend full days and also sixth form students. Free school meals are not available for student in further education institutions. Further education students from low income households should contact the Student Support Officer at the institution attended as help with the cost of meals might be available.

We would be extremely grateful if you could help us promote the opportunity to contribute with children, young people and teachers within the school through e-mail distribution, or through your intranet, social media channels and website. Survey responses will be entirely confidential and those contributing will be anonymised. Attached you will find a bilingual word document with information about the consultation, links to the survey and graphics you can use to help spread the message.

The Education and Youth Engagement team holds a range of engagement opportunities with young people to learn about the Assembly and to promote ways of contributing towards Assembly business. The Education officers are also available to come and hold a session with young people in order to complete the survey if you wish. You can arrange this by contacting our Public Information team by phoning them on 0300 200 6565 or emailing them cysylltu@cynulliad.cymru contact@assembly.wales

Efallai bod trigolion Môn oedd yn mynd heibio Bodedern yr wythnos hon yn credu eu bod yn ôl yn y 1940au pan roedd plant, rhai wedi gwisgo fel faciwîs yn cerdded o Ysgol Uwchradd Bodedern i neuadd y pentref. Roedd yn olygfa syfrdanol ac emosiynol iawn wrth iddynt seibio i syllu ar y torchau o gwmpas y gofeb. 5 gas laws Yna bu i’r ‘faciwîs’ ddarllen o vlogs, dyddiaduron a llythyrau roeddent wedi ysgrifennu am eu bywydau ac yn gwrando ar y gerddoriaeth a gyfansoddwyd ganddynt yn arddull y cyfnod.

Trawsnewidiwyd y gampfa i fod yn stiwdio ffilm yn ystod yr wythnos. Creodd y disgyblion ‘i-movies’ yn llawn gwybodaeth o’r gwersi Mathemateg a Gwyddoniaeth. Roedd cyswllt amlwg rhwng ffitrwydd y galon, pwysau disgyblion, bwyta’n iach ac ymarfer corff. Datblygwyd sgiliau cymhwysedd digidol y disgyblion wrth greu cyflwyniad animeiddio yn defnyddio tirnodau Ynys Môn neu Baris. electricity origin Cafwyd mapiau rhyngweithiol ar gyfer y ddwy ardal yn cyfleu ffeithiau a gwybodaeth.

Un arall o’r heriau oedd creu cardiau ‘Top Trumps’ am dirnodau Paris ag Ynys Môn. Cydweithiodd yr adran Ffrangeg, Celf a Daearyddiaeth i gasglu gwybodaeth a chreu delweddau. Tra yn y gweithdy, cafodd y disgyblion brofiad o greu daliwr i’r cardiau – oedd wedi ei greu o bren, metel ag acrylig. Cafodd pob disgybl gyfle i greu hysbyseb radio i hysbysebu dathliadau’r ysgol yn 40 oed. electricity png Yn y gwersi Addysg Grefyddol roeddynt wedi bod yn dysgu am fwydydd dathliadau gwahanol grefyddau ac arweiniodd hyn at wledd yn ystod y prynhawn.

This week we say goodbye to 3 staff members. Mr Dafydd Fear (Geography) is retiring after 23 years at the school. Mr Dai Jones will be retiring after being a Physics teacher here for 31 years. After being with us a year, Mr Carl Williams is moving to Ysgol Gyfun Llangefni. Good luck to the 3 and we thank them for their contribution to the school.

Its exciting times for the Science department. Mr Francis’s work has been recognised by the Education Department of the Welsh Assembly as exceptional practice, after his visit to The Cern Institute in Switzerland. electricity voltage in paris Mr Francis’s enthusiasm will have a definite effect on his teaching, as he shares his experiences and places the Physics’ industry in context of the classwork. Click here for a link to an interview with Mr Francis, discussing his experiences in Switzerland.

Ysgol Uwchradd Bodedern has been in the national and local press recently. As part of the Welsh Assembly’s plans to develop and maintain Welsh Language education provision, Ysgol Uwchradd Bodedern has been chosen as one of six language Hubs across Wales. This means that the school will be a centre to teach secondary learners who are late comers to Welsh medium education. There will also be an opportunity for adults to venture through evening classes. You’re welcome to contact the school for any enquiries.

The Food Standards Agency has been working closely with local authorities, food businesses and consumer groups to raise awareness and understanding of the EU Food Information for Consumers Regulation which came into force in December 2014. gas upper back pain These new regulations mean that food businesses, including school caterers, must provide information about 14 allergens, if used as an ingredient in the food they are providing or selling.

Special congratulations to three year 13 pupils, Elen Angharad Jones, Paige Bentley and Sara Hughes; the three have won important scholarships from the University of Bangor. Sara and Paige won the Bangor Merit Scholarship and Elen the Coleg Cymraeg Cenedlaethol Scholarship. Well done ladies. Another busy pupil is Mared Owen from year 12, who has been successful with Young Farmers Organisation. Mared received first prize for public speaking under 21s and first prize across Wales as the best chairperson. Wow! Although busy preparing for exams, Bodedern’s pupils are also busy involved with extracurricular activities, such as the Les Miserables with the Urdd, Côr Ieuenctid Môn and Gwyl Drama Môn.

Myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor ydi Nicolas Deboudt ac yn gynorthwy-ydd Ieithoedd Modern yma’n yr ysgol ers mis Hydref. Bu’n helpu disgyblion blwyddyn 7, 8 a 9 hefo’u gwaith Ffrangeg yn y gwersi a blwyddyn 11 hefo’u llafar. power outage houston today Mae o wedi mwynhau gymaint hefo’r disygblion, mae o wedi gwneud cais i ddilyn cwrs athro yn Lille y flwyddyn nesaf. Bonne chance iddo felly a merci beaucoup am ein helpu ni yma. gas 87 Bydd yn gorffen ar Ebrill 30.

Y melinydd, Lloyd Jones gyda disgyblion Ysgol Bodedern, Bethany a Nia y tu mewn i Felin Llynnon, Llanddeusant yn ystod eu digwyddiad Llwyddo’n Lleol Môn i’r safle yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion glywed am bwysigrwydd hanesyddol cynhyrchu blawd mewn melinoedd Cymru, a gweld drostynt eu hunain sut mae’r unig felin weithredol sy’n cynhyrchu blawd mâl gwenith cyflawn yng Nghymru yn gweithio. Daeth bron i 50 o bobl ifanc o’r ysgol i’r digwyddiad a drefnwyd gan Llwyddo’n Lleol er mwyn ysbrydoli’r bobl ifanc i feddwl am gyfleoedd gyrfa o fewn y sector bwyd ym Môn. Ariennir Llwyddo’n Lleol gan gronfa Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn a’r Awdurdod Datgomisiynu Niwclear.